W dobrym towarzystwie

więcej
  • 25 lutego 2022

Ubezpieczenie OC jest obowiązkiem każdego kierowcy w naszym kraju. Właściciele aut chcą uzyskać jak najkorzystniejszą wysokość składki oraz atrakcyjne warunki płatności. W związku z tym warto wiedzieć, od czego zależą opłaty i jak można je skutecznie obniżyć? Compensa oferuje wiele możliwości rozszerzania standardowej polisy OC, co przyczynia się do możliwości uzyskania oferty bardziej atrakcyjnej niż u innych ubezpieczycieli.

Kierowca i jego samochód

Każda firma ubezpieczeniowa ma swoją własną politykę obliczania wysokości składki za polisę. Compensa bierze pod uwagę takie informacje, jak wiek kierowcy, historia dotychczasowego ubezpieczenia oraz to, czy były zawierane inne umowy ubezpieczenia. Firma ma w swojej ofercie produkt pozwalający zabezpieczyć się przed utratą zniżki, dlatego przy kalkulacji są sprawdzane aktywne inne polisy. Inne istotne dane to marka i rok produkcji auta oraz jego aktualny i planowany przebieg. Jest to ważne, bo im bardziej intensywnie eksploatowany samochód, tym większe ryzyko zaistnienia kolizji na drodze.

Zniżki ubezpieczeniowe

Kierowcy przy bezszkodowej jeździe mogą liczyć na naliczenie korzystnych zniżek ubezpieczeniowych. Wysokość składki zależy od wieku kierowcy. Młodzi właściciele aut są zwykle traktowani jako mniej odpowiedzialni na drodze. Nie zawsze jest to zgodne z rzeczywistością, ale osoby do ukończenia 24. roku życia muszą liczyć się z nieco wyższą składką ubezpieczeniową. Compensa (https://superpolisa.pl/partner/compensa/) oferuje także rozwiązania, z których mogą skorzystać bardziej doświadczeni kierowcy. Można to zrobić, między innymi, poprzez zakup pakietu ubezpieczeniowego. Składka za polisę OC ulega znacznemu obniżeniu, jeżeli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia OC i AC w jednym pakiecie. W ten sposób można ubezpieczyć auto oraz motocykl. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia możliwych następstw wypadku, w którym bierze udział jednoślad.

Forma i terminy płatności

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy też od formy płatności. W zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowa płatność, ale naraża to kierowcę na konieczność zgromadzenia większej kwoty pieniędzy w określonym dniu w roku. Dla wielu osób lepszą formą płatności jest rozłożenie na półroczne, miesięczne lub kwartalne raty. Compensa dolicza wtedy drobną opłatę manipulacyjną, ale pozwala to na zmniejszenie obciążenia domowego budżetu. Trzeba tylko pamiętać, aby nie przekroczyć terminów płatności kolejnych rat. Oferta firmy Compensa jest jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku i warto szczegółowo zapoznać się z warunkami dostępnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

więcej
  • 20 lutego 2022

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są określane skrótem NNW. Jest to zabezpieczenie finansowe w przypadku odniesienia uszkodzeń ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w zdarzeniu drogowym. W firmie Compensa umowa może być zawarta jednocześnie z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej lub w pakiecie wraz z polisą Autocasco. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe opcje związane z dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całego kraju.

Kiedy warto mieć ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW przydaje się w sytuacjach, gdy ulegamy wypadkowi drogowemu. Pojedynczej osobie nie zdarza się to często, ale może być związane z wieloma problemami zdrowotnymi. Jeśli skutkiem wypadku będzie trwały uszczerbek na zdrowiu, możemy liczyć na wypłatę stosownego odszkodowania przez towarzystwo Compensa (z której ofertą zapoznasz się tutaj: https://superpolisa.pl/partner/compensa/). Firma wypłaci świadczenie, które może pokryć koszty leczenia, jak również koszty rehabilitacji lub dłuższej nieobecności w pracy.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Warto dodać, że nieszczęśliwy wypadek to nie tylko kolizja na drodze z innym autem. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia, do których dochodzi w następujących sytuacjach:

  • podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu określonego w polisie,
  • podczas załadunku lub rozładunku pojazdu,
  • podczas postoju na parkingu lub naprawy pojazdu,
  • w przypadku wystąpienia pożaru lub innego uszkodzenia na skutek przyczyn wewnętrznych.

Ograniczenia i wysokość odszkodowania

Ubezpieczenie w firmie Compensa zabezpiecza nas więc przed wszelkimi zdarzeniami, do których może dojść podczas intensywnej eksploatacji samochodu. Ma to zastosowanie również wówczas, gdy przyczyną uszkodzenia będzie czynnik wewnętrzny, na przykład, zwarcie w instalacji elektrycznej. Trzeba tylko pamiętać, że ochroną nie są objęte wszystkie możliwe zdarzenia. Szczegółową listę zawiera dokument, który musi przygotować każda firma ubezpieczeniowa, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdziemy tam także tabelę określającą, jaki procent trwałego uszczerbku na zdrowiu uprawnia do wypłaty określonej wysokości odszkodowania.

Osoby uprawnione do odbioru odszkodowania

Do odbioru odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia NNW jest uprawniona osoba ubezpieczona lub wskazana imiennie w polisie. Ma to zastosowane w przypadku śmierci na skutek wypadku. Może się też zdarzyć, że ubezpieczony nie wskazał innej osoby uprawnionej. W takich sytuacjach Compensa wypłaca środki pieniężne małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub spadkobiercom osoby zawierającej umowę ubezpieczenia. W szczególnie trudnych sytuacjach należy skonsultować się z pracownikiem firmy lub zasięgnąć porady doświadczonego prawnika.

 

więcej
  • 15 lutego 2022

Motocykle to pojazdy popularne w wielu krajach. Kierowcy poruszają się po nich w różnych porach roku i są narażeni na nieprzewidziane sytuacje. Firma ubezpieczeniowa Compensa wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników jednośladów i oferuje pakiety zabezpieczające zarówno motocykle, jak i zdrowie kierowców.

Ochrona pojazdu i zdrowia kierowcy

Ubezpieczenie motocykla w firmie Compensa to szeroki zakres ochrony. Obejmuje następstwa wszelkich zdarzeń, których rezultatem jest uszkodzenie lub utrata pojazdu. Dotyczy to sytuacji występujących w Polsce i poza granicami naszego kraju. Składka może być opłacana jednorazowo lub w wygodnych ratach. Ubezpieczenie może być rozszerzone o wiele dodatkowych produktów, dzięki czemu każdy kierowca może czuć się pewnie i bezpiecznie na drodze. Możliwe jest nawet ubezpieczenie utraty zniżki polisy OC, jeśli szkoda powstała z winy osoby ubezpieczonej.

Podstawowe ubezpieczenie OC

Bezpieczeństwo pojazdu można zapewnić za pomocą kilku wariantów ubezpieczenia oferowanego przez firmę Compensa. Podstawowym jest polisa odpowiedzialności cywilnej, która jest obowiązkowa w Polsce. Zakres ochrony jest określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i dotyczy sytuacji, gdy kierowca jest winny spowodowania zdarzenia na drodze. W innych przypadkach potrzebujemy dodatkowej ochrony. Zapewni je ubezpieczenie Autocasco motocykla.

Dodatkowe ubezpieczenie AC

Zakres ubezpieczenia AC proponowany przez towarzystwo Compensa to wszelkie zdarzenia, które spowodują uszkodzenie pojazdu. Nie jest ważne, czy było to zależne od kierowcy, czy zniszczenia są spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Sprawca może być znany lub nieznany. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik polisy Autocasco stosowanej dla samochodów. Pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub utraty motocykla w przypadku kradzieży.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia AC warto przeczytać dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby upewnić się, że dokument zawiera wszystkie rodzaje ryzyka, których obawiamy się najbardziej. Ważny jest też fakt, że Compensa pozwala na rozliczenie szkody w dwóch wariantach. Jeden opiera się na wyliczeniu wartości szkody na podstawie faktury, która wystawiana jest przez autoryzowany serwis konkretnego producenta pojazdu. Druga możliwość bazuje na kosztorysie, który jest przygotowywany przez samą firmę ubezpieczeniową.

Korzystny wariant rozliczenia szkody

W zależności od modelu pojazdu oraz rodzaju uszkodzeń oba warianty mogą być korzystne dla kierowcy. Trzeba jednak przyznać, że większy komfort daje wariant serwisowy, gdy cenę naprawy podaje warsztat naprawczy. Nie może wtedy dojść do zaniżenia kosztów naprawy, a właściciel motocykla nie musi interesować się cenami niezbędnych części. Pojazd jest szybko przywracany do sprawności i można dalej nim bezpiecznie poruszać się po drogach, a to jest najważniejsze dla każdego motocyklisty.